സംവാദം     സമന്വയം     സൗഹൃദം
ഒരു പെണ്ണിടം

സ്ത്രീകൾക്ക് വ്യവസായങ്ങൾക്കുള്ള ഗവണ്മെന്റ് സഹായങ്ങളും ആനുകൂല്യങ്ങളും

Jayalekshmiകേരള സ്റ്റേറ്റ് വിമൻസ് ഡെവലപ്മെന്റ് കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡ് (കെഎസ്ഡബ്ല്യുഡിസി)

കേരള സ്റ്റേറ്റ് വിമൻസ് ഡെവലപ്മെന്റ് കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡ് (കെഎസ്ഡബ്ല്യുഡിസി) 1988 ഫെബ്രുവരി 22 ന് സർക്കാരിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ സംയോജിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. സ്ത്രീകൾക്ക് മികച്ച അവസരങ്ങൾ നൽകുന്നതിനും അവരുടെ ശാക്തീകരണത്തിനും കേരളത്തിന്റെ. സാമൂഹ്യവികസനത്തിൽ സജീവ പങ്കാളികളാക്കുന്നതിന് സ്ത്രീകളെയും പെൺകുട്ടികളെയും ശാക്തീകരിക്കുകയാണ് കെഎസ്ബ്ല്യുഡിസി ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. പുരുഷന്മാർക്ക് തുല്യമായി സ്ത്രീകൾ സാമ്പത്തിക സ്വാതന്ത്ര്യവും സാമൂഹിക പദവിയും ആസ്വദിക്കുന്ന നീതിയും തുല്യവുമായ ഒരു സമൂഹത്തെ കെ‌എസ്‌ഡബ്ല്യുഡിസി ദൃശ്യവൽക്കരിക്കുന്നു. കേരളത്തിലെ സ്ത്രീകളുടെ അവസ്ഥയിൽ അത്തരമൊരു പരിവർത്തനം വരുത്തുന്നതിന്, യുവതികളുടെ അഭിലാഷങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിൽ കെഎസ്ഡബ്ല്യുഡിസി ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു, ഒപ്പം സമത്വത്തിന്റെയും പരസ്പര ബഹുമാനത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ ലിംഗബന്ധങ്ങൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും പരിശ്രമിക്കുന്നു.

സ്മാൾ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ (സിഡ്ബി)
സ്മാൾ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ (സിഡ്ബി) ലഖ്‌നൗ ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ഒരു വികസന ധനകാര്യ സ്ഥാപനമാണ്. വ്യവസായങ്ങൾക്ക് റീഫിനാൻസ് സൗകര്യങ്ങളും ഹ്രസ്വകാല വായ്പയും നൽകുക എന്നതാണ് ഇതിന്റെ ലക്ഷ്യം. മൈക്രോ, ചെറുകിട, ഇടത്തരം സംരംഭങ്ങളുടെ (എംഎസ്എംഇ) മേഖലയിലെ പ്രധാന ധനകാര്യ സ്ഥാപനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു.

ഗവണ്മെന്റ് നൽകുന്ന സബ്സിഡികളും ആനുകൂല്യങ്ങളും
1. സാങ്കേതിക അറിവ്, സാധ്യതാ റിപ്പോർട്ടുകൾക്കുള്ള സബ്സിഡി
2. വികസന പ്ലോട്ടുകൾ / വികസന മേഖലകൾ / മിനി ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എസ്റ്റേറ്റുകൾ
3. ഗുണനിലവാര സർട്ടിഫിക്കേഷനുള്ള പ്രോത്സാഹനങ്ങൾ
4. മാർജിൻ മണി ലോൺ
5. പ്രവാസി കേരളീയർക്കുള്ള മാർജിൻ മണി ലോൺ
6. ദേശീയ ഇക്വിറ്റി ഫണ്ട് പദ്ധതി (NEF) 


പിന്നോട്ട്
സ്ത്രീകള്‍ക്കുള്ള അഭയകേന്ദ്രം. മാനസികരോഗികള്‍ക്കും മദ്യപാനികള്‍ക്കും ചികിത്സ. അത്താണി, അഭയബാല, ശ്രദ്ധാഭവനം, http://www.abhaya.org/


വായിക്കേണ്ട പുസ്‌തകങ്ങള്‍


ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വെബ്സൈറ്റുകളും ബ്ളോഗുകളും