സംവാദം     സമന്വയം     സൗഹൃദം
ഒരു പെണ്ണിടം

ഈ താള്‍ സ്ത്രീകള്‍ക്ക് സഹായത്തിനായി ലഭ്യമായ വിവിധ സംവിധാനങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങള്‍ നല്‍കുന്നു.

ക്ഷേമ സ്ഥാപനങ്ങള്‍
സ്ത്രീകളുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി കേരളത്തില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന....
സര്‍ക്കാര്‍/അര്‍ദ്ധ സര്‍ക്കാര്‍ സ്ഥാപനങ്ങള്‍
വനിതകള്‍ക്കായി സര്‍ക്കാര്‍/അര്‍ദ്ധ സര്‍ക്കാര്‍....
പിന്നോട്ട്
Helpline Numbers

Useful links


വായിക്കേണ്ട പുസ്‌തകങ്ങള്‍


ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വെബ്സൈറ്റുകളും ബ്ളോഗുകളും